Seminarium: digitalt boendestöd

12 oktober 2023 | Aktiviteter

Kommunförbundet Kalmar län och eHealth Arena bjuder in till tre korta presentationer från bolag som erbjuder digitalt boendestöd. Det i syfte att öka intresset för den digitala tekniken, ge exempel på olika lösningar som finns på marknaden och eventuellt lösa ett behov som finns hos en eller flera kommuner i länet.

Datum: 12 oktober 2023
Tid: 13.00 – ca 14.30
Plats: digitalt möte via Teams
Målgrupp: Verksamhetschefer, LSS-handläggare, enhetschefer, schemaläggare, boendesamordnare, ekonomer, verksamhetsutvecklare

Anmäl dig här
Vid anmälan, använd referenskod 1234. Vänligen notera att sista dagen för anmälan är fredagen den 6:e oktober.

Program

13.00  Inledning
13.05  Presentation från Salus mea
13.25  Presentation från Välfärdsteknik Sverige AB / Boet
13.45  Paus
13.55  Presentation från Wellbee
14.15  Summering och hur går vi eventuellt vidare?

Upplägget för varje bolagspresentation är enligt följande:

  • 15 minuter presentation från bolaget
  • 5 minuter frågor från deltagarna

Efter att alla bolag har presenterat förs ett resonemang kring om det finns ett intresse att titta vidare på en eller flera av tjänsterna och hur det arbetet ska tas vidare.

Presentation 1
Bolag: Salus mea
Produktens namn: Salus mea Digitalt Tillsynsbesök
Beskrivning av produkten: Digitala tillsynsbesök frigör värdefull tid för personal för de viktiga fysiska besöken och bidrar till ökad självständighet och flexibilitet för individen. Med det krypterade videosamtalet kan även anhöriga bjudas in och tjänsten fungerar på mobiler, ipads samt även via dator för personal. Tjänsten går att komplettera med Salus mea certifierade mobila trygghetslarm!
Hemsida: www.salusmea.se

Presentation 2
Bolag: Välfärdsteknik Sverige AB
Produkt: Boet
Beskrivning av produkten: Boet är ett digitalt verksamhetsstöd för bostad med särskild service enligt LSS. Det är en helhetslösning med en app för individen, en app för personalen och ett administrations-verktyg. Boet skapar en översikt för både personal och brukare, vilket ökar trygghet och minskar stress. Individ-appen möjliggör ökat självbestämmande, ökat inflytande och ökad känsla av delaktighet för brukaren. Personal-appen säkerställer att inga arbetsuppgifter missat och att rätt insats ges på rätt sätt vid rätt tillpunkt.
Hemsida: www.boet.se

Presentation 3
Bolag: Wellbee AB
Produkt: Wellbee
Beskrivning av produkten: Wellbee är en app och planeringsverktyg för alla med kognitiva utmaningar, deras familjer och personal. Cirka 30-40 kommuner i Sverige, Norska NAV, Ambea-koncernen och andra företag internationellt använder produkten. Wellbee är ett levande innovationsprojekt som hela tiden förbättras med användarens trygghet och självständighet i centrum. Grunden till Wellbee sattes under 2018 då Karlstad kommun tack vare EU-finansiering gjorde en noggrann produktbeskrivning av drömappen för alla användare med kognitiva utmaningar.
Hemsida: www.wellbee.app


Vid frågor om seminariet, vänligen kontakta Lena Vilander Hamnert lena.vilander-hamnert@kfkl.se alt. Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtharena.se

Här kan du läsa mer om bolagspresentationer och se inspelningar från tidigare seminarier.