Seminarium: digitalt stöd för behovsmätningar

20 september 2022 | Aktiviteter

Kommunförbundet Kalmar län och eHealth Arena bjuder in till två korta presentationer från bolag som erbjuder digitalt stöd för behovsmätningar. Det i syfte att öka intresset för den digitala tekniken, ge exempel på olika lösningar som finns på marknaden och eventuellt lösa ett behov som finns hos en eller flera kommuner i länet.

Datum: 20 september 2022
Tid: 14.30 – ca 15.30
Plats: digitalt möte via Teams
Målgrupp: Verksamhetschefer, LSS-handläggare, enhetschefer, schemaläggare, boendesamordnare, ekonomer, verksamhetsutvecklare

Anmäl dig här
Vid anmälan, använd referenskod 1234. Vänligen notera att sista dagen för anmälan är fredagen den 16:e september.

Program

14.30  Inledning
14.35  Presentation från i-Balans
15.05  Presentation från Ensolution
15.30  Summering och hur går vi eventuellt vidare?

Upplägget för varje bolagspresentation är enligt följande:

  • 15 minuter presentation från bolaget
  • 5 minuter frågor från deltagarna

Efter att alla bolag har presenterat förs ett resonemang kring om det finns ett intresse att titta vidare på en eller båda tjänsterna och hur det arbetet ska tas vidare.

Presentation 1
Bolag: i-Balans
Produktens namn: i-Balans
Beskrivning av produkten: i-Balans är en webbaserad stödbehovsmätningsmetod med ICF-struktur. De webbaserade systemen används för insatsmätning, sammanställning, resursfördelning och analys inom vård och omsorg. i-Balans System räknar ut individens stödbehovsnivå, enheters och verksamhetens samlade bemanningsbehov, förläggning och omfattning av olika aktiviteter mm. Allt presenteras i scheman, grafer, sammanställningar, rapportmallar och listor för att förenkla samt skapa överblick. i-Balans är en ny produkt på marknaden och håller nu på att testas hos olika kommuner för att lanseras på marknaden innan årsskiftet.
www.i-balans.com

Presentation 2
Bolag: Ensolution
Produktens namn: Kuben
Beskrivning av produkten: Kuben är ett verktyg för att kunna följa brukarnas behov och de förändringar som de innebär. Kuben hanterar hela processen med insamling, analys och uppföljning. Från resultaten av Kuben samt de bedömningar som utförts genereras en sammanställning på brukarnivå kring behovsområdena, tillsammans med ett förslag till antal beviljade timmar/vecka för hemtjänst. För boende skapas en nivå för brukarna som sedan översätts till ett bemanningsbehov för enheten. Kuben hjälper även biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid sin bedömning enligt IBIC. Kuben utgår från livsområdena i klassifikationen ICF och biståndsbedömarna går systematiskt igenom alla områden, och bedömer brukaren efter befintligt tillstånd samt önskat tillstånd.
www.ensolution.se

Vid frågor om seminariet, vänligen kontakta Fia Mårdfelt, fia.mardfelt@ehealtharena.se