Seminarium: Upphandling som verktyg för att främja innovation (del 3/3)

17 april 2024 | Aktiviteter

Information in English below.

Välkommen till den sista delen i seminarieserien om upphandling och innovation. Vid detta tillfälle får du möjlighet att ta del av internationella perspektiv kring användningen av upphandling som ett verktyg för att driva innovation, med exempel från bland annat Belgien. Du kommer även få höra om leverantörernas synvinkel i upphandlingsprocessen.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Datum: 17 april 2024
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt möte

Anmäl dig här (länk till Leap for Lifes hemsida)

Seminariet riktar sig främst till dig som på något sätt hanterar frågor om upphandling och anbudsinfordringar inom företag och offentlig sektor. Arrangörerna bakom seminarieserien är Leap for Life, Compare och eHealth Arena som tillsammans arrangerar seminarieserien som ett erbjudande inom projektet Health Data Sweden.

Mer om Health Data Sweden
Mer om eHealth Arena
Mer om Compare
Mer om Leap for Life

Innehåll

Innovation Procurement – Best Practices from Belgium
An Schrijvers and Louise Vandenberghe, Flanders Innovation and Entrepreneurship och Program for Innovation Procurement

Managing risk of using new tech in public and private sector
Ruben Van Caelenberg, Addestino

Demand Driven Innovation in Värmland – A Startup Case
Martin Larsson, CEO Habbie

Läs mer och anmäl dig till seminariet här

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Welcome to the final part of the seminar series on procurement and innovation. At this occasion, you will have the opportunity to explore international perspectives on the use of procurement as a tool to drive innovation, with examples from, among others, Belgium. You will also hear about the suppliers’ viewpoint in the procurement process.

The seminar will be conducted in English.

Date: April 17, 2024
Time: 10:00 – 12:00
Location: Digital meeting

Register here (link to Leap for Life’s website)

The seminar primarily targets individuals involved in handling procurement and tendering issues within companies and the public sector. The organizers behind the seminar series are Leap for Life, Compare, and eHealth Arena, who collectively organize the seminar series as a service within the Health Data Sweden project.

More information about Health Data Sweden
More information about eHealth Arena
More information about Compare
More information about Leap for Life

Content

Innovation Procurement – Best Practices from Belgium
An Schrijvers and Louise Vandenberghe, Flanders Innovation and Entrepreneurship och Program for Innovation Procurement

Managing risk of using new tech in public and private sector
Ruben Van Caelenberg, Addestino

Demand Driven Innovation in Värmland – A Startup Case
Martin Larsson, CEO Habbie

Read more and sign up for the seminar here