Seminarium: Upphandling som verktyg för att främja innovation (del 1/3)

14 februari 2024 | Aktiviteter

Välkommen att delta på ett kostnadsfritt seminarium om upphandling och innovation där du kommer få en introduktion till hur man kan använda upphandling för att främja och skapa innovation. Vi kommer att fokusera på konkreta tips på hur du kan fånga upp verksamhetens behov, få koll på marknadens mognad och stöd i upphandlingsförfarandet.

Datum: 14 februari 2024
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt möte

Anmäl dig här

Detta är del ett av tre i en ny seminarieserie som handlar om upphandling och innovation Del två är planerad den 13 mars och del tre den 18 april. Dagens program ger oss en överflygning av olika begrepp och konkreta exempel på hur offentliga aktörer har tagit fram sina behovsspecifikationer.

Seminariet riktar sig främst till dig som i någon form kommer i kontakt med inköp och upphandlingsfrågor i offentlig sektor. Arrangörerna bakom seminarieserien är Leap for Life, Compare och eHealth Arena som tillsammans arrangerar seminarieserien som ett erbjudande inom projektet Health Data Sweden.

Mer om Health Data Sweden
Mer om eHealth Arena
Mer om Compare
Mer om Leap for Life

Program

10.00 Introduktion till Health Data Sweden, seminarieserien och dagens fokus
10.10 Kärt barn har många namn – begrepp och metoder kring innovationsupphandling och funktionskrav
Charlotta Palmgren, Upphandlingsmyndigheten
10.35 Hur kan man fånga upp flera intressenters perspektiv när man ska komma överens om behov och effekt? Mikro-intervention som dialogverktyg
Matt Richardson, seniorforskare hälso- och välfärdsteknik, Mälardalens universitet
11.00 Att förstå den offentliga sektorns behov: en resa mot innovation
Carolin Maule, Digital Transformation Manager, Compare DigitalWell Arena
11.20 Dialog – nyckeln till innovation i upphandling
Annika Remaueus, enhetschef för näringsliv, Uppsala kommun
11.40 Sammanfattning och avslut

 

Läs mer och anmäl dig till seminariet här