Stöd till kommuner för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

24 oktober 2020 | Tips

E–hälsoområdet är stort. Många kommuner runt om i Sverige arbetar med digitalisering av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården på ett eller annat sätt. Kommunerna har kommit olika långt och det finns många saker att ta hänsyn till. Oavsett om det handlar om välfärdsteknik, att tillgängliggöra journalen digitalt eller ha med sig en surfplatta vid besöket hos brukaren, behöver den som arbetar med digital verksamhetsutveckling också ta hänsyn till infrastruktur, juridik säkerhet, upphandling med mera.

E-hälsomyndigheten har samlat berättelser från kommuner som delar med sig av erfarenheter och exempel på hur de gjorde för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Här kan du som jobbar inom socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård få idéer och förslag på utveckling av din verksamhet. Under pågående pandemi fokuserar man på digitala lösningar som syftar till att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och skydda våra mest utsatta äldre.

Läs mer här