Studenter tillgängliga för examensarbete

30 april 2020 | Tips

Till hösten påbörjar ett antal studenter från masterprogrammet i eHälsa vid Linnéuniversitetet sina examensarbeten. Studenterna kan göra arbeten brett inom området hälsoinformatik / eHälsa och det kan till exempel göras kopplat till vårdgivare, kommuner, företag eller myndigheter. Studenterna kommer att arbeta med sitt examensarbete på halvfart under ett år. Vill du veta mer eller har förslag på projekt som skulle passa ett sådant arbete kan du fram till den 1:a juni höra av dig till Tora Hammar, lektor i hälsoinformatik på eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet och kursansvarig för examensarbetet. Tora nås på tora.hammar@lnu.se.