Testbäddar

30 april 2020 | Nyheter

Arbetet med att utöka förståelsen kring testbäddar och testbäddsverksamhet inom e-hälsa är en central aktivitet inom satsningen eHealth Arena. Genom att utvärdera behovet och förstå vilka egenskaper en god testbäddsverksamhet ska ha kan vi utforma ett ramverk för en testbäddsverksamhet inom e-hälsa i Kalmarregionen. Detta kommer att vara ett värdefullt stöd och hjälpa akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet i deras utveckling av e-hälsotjänster och produkter.

Har du frågor om arbetet med testbäddar, vänligen kontakta Jabin Shaqifur, Linnéuniversitetet, på mdshafiqur.rahmanjabin@lnu.se.