Testprocess för välfärdsteknik i kommuner

30 augusti 2023 | Tips

AllAgeHub är en tesbädd initierad av 13 kommuner i Göteborgsregionen med Göteborgsregionens kommunalförbund som projektägare. AllAgeHub utvecklar en användardriven testbädd, i syfte att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov.

En stor del i projektet har varit att ta fram en testprocess för att kommuner ska kunna testa välfärdsteknik utifrån användarnas behov. Nu är processen publicerad och fler kommuner och verksamheter har nu möjlighet att ta del av materialet.  Testprocessen innehåller olika steg för att testa välfärdsteknik, mallar samt tillhörande stödmaterial.

Här kan du ta del av materialet