Teststudie av ”The Enzo Way”

22 juni 2022 | Nyheter

Just nu pågår en teststudie av applikationen ”The Enzo Way” som grundar sig i en metodik för personlig utveckling, där användare med små steg coachar sig själva till framgång genom ändrat beteende.

”The Enzo Way” är en erfarenhetsbaserad tjänst i form av ett verktyg som enkelt och pragmatiskt coachar individer till aktiva val för ett mer medvetet liv. Appen, som bolaget Enzo Group står bakom, arbetar preventivt och bidrar till personlig utveckling både på ett privat plan och på arbetsplatsen.

Användarna speglar målgruppen

Teststudien genomförs i samråd med Linnéuniversitetet. Cirka 200 deltagare testar under två till tre månader appen och lägger varje dag några minuter morgon och kväll för att reflektera kring sin vardag. Användningen följs sedan upp med hjälp av enkäter och intervjuer.

Användarna kommer från olika platser i Sverige, lever olika liv och jobbar inom olika branscher, vilket överensstämmer med Enzo Groups tilltänkta målgrupp. Vissa av deltagarna har fått medverka genom sin arbetsplats, då de anställdas personliga utveckling gynnar arbetsplatsen på lång sikt. I framtiden finns tankar om att göra studier inom specifika branscher för att fördjupa kunskaperna kring motivationsfaktorer och välmående hos anställda inom exempelvis vård och omsorg.

Värdefulla insikter

Ola Öhrling och Carina Jarleng på Enzo Group berättar att djupintervjuerna har varit otroligt givande och intressanta. Det finns idag inget liknande verktyg på marknaden och därför är feedbacken samt studien ovärderlig för dem.

– Datan är dyrbar eftersom det inte finns några liknande verktyg eller appar att jämföra mot på marknaden idag, säger Ola Öhrling.

Fokus i studien ligger på att testa metodiken i modellen men de berättar att synpunkter på appens användarvänlighet blir en bieffekt av studien i sin helhet och även bidrar till nyttiga insikter.

Studien pågår fram till mitten av sommaren, men appen finns att ladda ner på Google Play och Appstore och fungerar som en abonnemangstjänst.

 

Här kan du läsa mer om The Enzo Way