Tre år med eHealth Arena: En film med fokus på hur hur e-hälsa kan bli till verklig nytta för såväl allmänhet som vård och omsorg

17 februari 2023 | Nyheter

De första tre åren med eHealth Arena har gått och vi fortsätter att dela med oss av erfarenheter vi samlat på oss. I den här filmen fokuserar vi på hur e-hälsa kan bli till verklig nytta för såväl allmänhet som vård och omsorg. Fia Mårdfelt, projektledare för eHealth Arena 2019-2022, berättar om goda exempel, som vårt showroom, samt vad vi behöver ta med oss in i nästa fas. Ni hör även Kristina Appert, socialförvaltningen i Kalmar kommun samt Mats-Ola Svensson, CGI, berätta om hackatonet ”Hack för hopp och hälsa”.

eHealth Arena fortsätter arbetet med att göra Kalmar län till ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.