Utlysning: Kompetensförsörjning i småföretag

2 maj 2023 | Ansök

Idag öppnar en ny omgång av Medtech4Healths utlysning Kompetensförstärkning i småföretag. Syftet är att hjälpa företag att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Är ditt företag redo för marknadsetablering eller står inför en internationalisering? Då har du en fördel i denna omgång eftersom projekt inriktade på dessa två ges högre prioritet denna omgång.

Utlysningen vänder sig till mikro- eller småföretag verksamma i Sverige som behöver extern kompetens för att utvecklas. För att få finansiering ska företaget utveckla en nyskapande medicinteknisk lösning som förbättrar det kliniska arbetet eller effektiviserar vård och omsorg.

De företag som ansöker om finansiering ska arbeta med utveckling, produktion och marknadsföring av nyskapande medicintekniska produkter, det vill säga en fysisk produkt, tjänst eller en process. Dessutom ska de ha målet att kommersialisera sin produkt och på sikt växa på en internationell marknad.

Läs mer och ansök här