Utlysning: Samverkansprojekt för bättre hälsa

23 oktober 2020 | Ansök

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Välkomna att söka är projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Hälso- och sjukvård, akademi samt näringsliv kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Det ska också finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Sista ansökningsdag är den 25 november.

Läs mer här