Vad innebär digitaliseringen för dig inom vård och omsorg?

17 september 2021 | Tips

Kommer robotar ta över alla arbetsuppgifter inom omsorgen? Eller kommer smarta AI utföra alla operationer?

Nej, ni som jobbar inom vård och omsorg kommer finnas kvar och vara viktigare än någonsin. Men att digitalisera en del arbetsuppgifter kommer vara avgörande för att ni ska kunna göra det ni är bäst på – ta hand om människor!

Är du nyfiken på de möjligheter digitalisering och e-hälsa för med sig för framtidens vård och omsorg? Läs mer här