Vår digitala invånare – en dag om samverkan

29 januari 2021 | Aktiviteter

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förbättra den digitala kompetensen hos invånarna? Västra Götalandsregionen ordnar en webbsänd konferens den 29 januari kl. 10.00-15.00, då ett gäng sakkunniga och forskare djupdyker i frågan.

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till egenmakt och förbättrad service, men när avvecklingen av traditionella kontor och serviceställen går i snabbare takt än tillväxten av digital kompetens, finns risk för att människor hamnar i ett utanförskap. Detta ökar trycket på de institutioner som är öppna och minskar digitaliseringens totala samhällsekonomiska värde. Dessa problem kan inte lösas med tillfälliga projekt och punktinsatser utan kräver strukturer för långsiktig samverkan mellan olika aktörer.

Konferensen riktar sig till dig som jobbar med att hantera det digitala utanförskapet eller är intresserad av digitaliseringsarbete i kommuner.

Läs mer och anmäl dig här