Vill du vara med och testa ”The Enzo Way”, en metodik för personlig utveckling?

5 april 2022 | Ansök

I arbetet med projektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära finns nu möjligheten att få vara med och testa ”The Enzo Way”, en metodik där man i små steg coachar sig själv till framgång. En framgång som kommer av ändrat beteende.

Den erfarenhetsbaserade tjänsten är ett enkelt och pragmatiskt ”verktyg” för att mitt i vardagens verklighet framgångsrikt leda sig själv mot det man vill ha mer av i sitt liv men också ta bort mer av det man vill ha mindre av i sitt liv – till och bort ifrån! Konceptet arbetar preventivt med hälsa och bidrar till hur du kan utvecklas både som individ och i team på din arbetsplats.

Vill du vara med och testa? Läs mer här och anmäl dig till en digital informationsträff för att få veta mer! Vänligen notera att informationsträffarna äger rum måndag 11/4 samt onsdag 13/4 (introduktionsträffen 8/4 är inställd).

Vid frågor, vänligen kontakta Fia Mårdfelt, fia.mardfelt@ehealtharena.se alt. 072-466 73 94 alt. Kristina Dahlberg, kristina.dahlberg@kfkl.se alt. 070-660 69 62.