Vinnova öppnar utlysning för omställning i spåren av Coronakrisen

30 april 2020 | Ansök

Syftet med utlysningen är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför med den pågående coronaepidemin. Man kan söka för projekt som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Ansökningar ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av corona och det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. I det här erbjudandet bedömer Vinnova ansökningar vid flera tillfällen, därför är ansökningstiden indelad i flera ansökningsperioder. Se tidslinjen för ansökningar samt mer information om utlysningen på Vinnovas hemsida:

Klicka här