Presentation från Vitalis 2022: Så här fångar vi behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län

19 maj 2022 | Aktiviteter

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg. Under årets Vitalis, som ägde rum 17-19 maj, berättade eHealth Arena tillsammans med Linnéuniversitetet, Kommunförbundet Kalmar län och Region Kalmar län om arbetet med att fånga behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län.

Arbetet bygger på aktivt samarbete mellan alla aktörer och utgår från den handlingsplan som togs fram 2019 av Länsgrupp Hab/Rehab, som består av representanter från alla tolv kommuner i länet, Region Kalmar län och två patienter/brukare. Vitalis-presentationen handlar om de olika metoder som använts för att möjliggöra behovsinventering och delaktighet med patienter/brukare och personal inom habilitering och rehabilitering.

Här kan du se presentationen

Här kan du läsa mer om arbetet med Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära