Webbseminarium: Införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen – sex modellkommuner berättar

10 februari 2021 | Aktiviteter

Sveriges kommuner och regioner, SKR, bjuder in till webbseminarium om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit. Deltagare från sex modellkommuner, bland annat Kalmar kommun, kommer berätta om vilka digitala kliv som har tagits fram inom äldreomsorgen och hur Kompetenscenter välfärdsteknik kan stödja andra kommuner att verksamhetsutveckla genom digitala lösningar. eHealth Arena medverkar och kommer att berätta om arbetet med vårt showroom för e-hälsa i hemmet.

Datum: 10 februari 2021
Tid: 10.00 – 11.30
Plats: digitalt möte

Läs mer och anmäl dig här

Implementering av välfärdsteknik är ett omfattande arbete där ansvaret vilar på Sveriges samtliga kommuner. Arbetet är en förberedelse inför äldreomsorgens stora utmaningar, då befolkningen blir äldre och behovet av hälso- och sjukvård samt äldreomsorg kommer att öka. Denna utmaning kräver effektiviseringar, omorganisationer och utveckling samt implementering av nya tekniker som underlättar arbetet. Idag jobbar Sveriges kommuner väldigt olika med välfärdstekniker och har kommit olika långt i implementeringen. SKR utsåg den 1:a juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. Kalmar kommun är en av dessa tio. Utöver att stötta andra kommuner ska modellkommunerna genomgående implementera ytterliga digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del.