Från hackaton till färdig app – världspremiär för ”Glada schemat”

28 oktober 2022 | Nyheter

I oktober 2021 arrangerade socialförvaltningen vid Kalmar kommun och eHealth Arena ett hackaton med målet att hitta en lösning som stimulerade till fysisk aktivitet för personer med viss funktionsnedsättning. Den vinnande lösningen, från CGI, belönades med ett startkapital på 350 000 kronor för att möjliggöra vidareutveckling. Nu lanseras appen ”Glada schemat”.

Mats-Ola Svensson på CGI berättar att perioden efter hackatonet var början på en intressant resa med att konkretisera idén som de kom fram till under hackatonets 24 timmar.

– Det har varit en fantastiskt rolig resa att jobba med det här trots lite utmaningar emellanåt. Ibland är det svårt att göra det enkelt. Men extra roligt med den samhällsnyttiga kopplingen som detta projekt har, säger Mats-Ola Svensson.

Från idé till färdig produkt

Mats-Ola Svensson, Kristine Pettersson och Kristina Appert berättar om ”Glada schemat” på konferensen eHealth Arena Summary 2019-22

CGI presenterade en prototyp för Kalmar kommun i våras och blev nu i dagarna klara med den första versionen. Målet för CGI är inte bara att släppa den till Kalmar kommun, utan till alla Sveriges 290 kommuner och så småningom är planen även att lansera appen utomlands.

– Vi har förverkligat en idé till en färdig produkt och vi har varit noga med att hålla på de ledord som vi presenterade på hackatonet, det vill säga: det ska vara enkelt, användbart och igenkännande för målgruppen, fortsätter Mats-Ola Svensson.

Kristina Appert, socialförvaltningen i Kalmar kommun, säger att hackatonet var ett mycket lyckat och spännande projekt som de gärna fortsätter med.

– Att jobba med hackatonet har varit spännande och utvecklade. Inom socialtjänsten behöver vi hitta nya innovativa lösningar för att klara vårt uppdrag i framtiden.

Referensgrupp med brukarmedverkan

Under arbetet med ”Glada schemat” fick en referensgrupp testa appen och ge feedback till utvecklarna. En av testpersonerna är Kristine Pettersson, som själv tillhör appens målgrupp. Hon berättar att hon fick testa lösningen och att hon har haft kul genom testprocessen. Kristines feedback har varit oerhört nyttig för CGI då det har lett till ökad förståelse för målgruppens behov.

”Glada schemat” är en app där brukare tillsammans med vårdare kan planera in aktiviteter och tävla mot sig själva och bekanta för att motivera sig själva att slutföra sina inplanerade aktiviteter. När man har slutfört aktiviteterna firas man med fyrverkerier och hejarop samtidigt som man belönas med en krona som blir mer utsmyckad för varje ”vinst”. Appen är tillgänglighetsanpassad genom flera led och brukaren kan exempelvis bestämma om de vill ha aktiviteterna upplästa eller endast se bilder på dem.

 

Här kan du läsa mer om hackatonet som genomfördes i oktober 2021