Kalmar län i internationell e-hälsosatsning

17 juni 2022 | Nyheter

Genom det nationella samarbetet Health Data Sweden blir Kalmar län nu en del i en ny internationell EU-satsning på digitala innovationshubbar.

Beslutet fattades under gårdagen när EU-kommissionen utsåg totalt 141 digitala innovationshubbar i Europa. Health Data Sweden, där eHealth Arena och Linnéuniversitetet ingår, är den enda i Sverige med en renodlad inriktning mot hälsa. Den nya EU-satsningen syftar till att företag, invånare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik.

Kalmar län har de senaste åren tagit stora kliv för att etablera sig nationellt som en e-hälsoregion. E-hälsomyndigheten och e-hälsoföretag har flyttat till länet, eHealth Arena har bildats, eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet forskar och utbildar inom e-hälsa och nyligen skrev Region Kalmar län och Linnéuniversitetet på en avsiktsförklaring att göra en mångmiljonsatsning inom e-hälsoområdet under en tioårsperiod.

Tack vare att Health Data Sweden nu är en av Europas digitala innovationshubbar öppnas nya möjligheter upp även internationellt. Förhoppningen är att detta ska leda till förbättringar både för länets hälso- och sjukvård, näringsliv och kompetensförsörjning.

– Kalmar län har en viktig roll i denna europeiska e-hälsosatsning och kommer att bidra med spetskompetens inom två betydelsefulla ansvarsområden. Linnéuniversitetet bidrar med sin långa erfarenhet av utbildning och tvärvetenskaplig forskning, medan eHealth Arena bidrar med sin expertis i att hjälpa företag att hitta finansiering och investerare, säger regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson.

Hon får medhåll från Marcelo Milrad, professor vid Linnéuniversitetet.

– Detta öppnar upp nya möjligheter för att främja innovation inom e-hälsa och locka unga forskare och entreprenörer till länet,vilket kan skapa nya jobb och stödja digitaliseringen inom nära vård och omsorg. I längden ska den här utvecklingen bidra till en bättre livskvalitet för våra invånare, säger Marcelo Milrad, professor i medieteknik och ledare för Linnéuniversitetets Kunskapsmiljö Digitala Transformationer.

Hubb är ett annat ord för nav och tanken är att de digitala innovationshubbarna ska fungera som just ett sådant, att samla ihop och tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer och därmed hjälpa företag och offentlig sektor att förbättra processer, produkter och service med hjälp av digitala teknologier. Styrkan med en digital innovationshubb ligger i spetsforskningen, nätverkandet och spridandet av kompetens och tjänster till offentlig sektor, näringsliv och invånare.

Om Health Data Sweden
Health Data Sweden är ett nationellt samarbete mellan universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Tillsammans levererar de 17 samarbetsparterna tjänster som årligen når fler än 800 företag: Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Karolinska Institutet, KTH (koordinator), Leap for Life, Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, RISE, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science, Uppsala universitet.