Se filmen från ”Hack för hopp och hälsa!”

19 oktober 2021 | Tips

Nu kan du se filmen från ”Hack för hopp och hälsa!” som genomfördes 7-8 oktober! Hackathonet var ett samarbete mellan socialförvaltningen i Kalmar kommun och eHealth Arena, med målet att hitta en lösning som stimulerar till fysisk aktivitet för personer med viss funktionsnedsättning. Fem IT-företag tillsammans med studenter från Linnéuniversitetet och personal inom socialförvaltningen arbetade tillsammans under 24 timmar för att sedan presentera sin idé inför en jury.

Här kan du läsa mer om hackathonet