Nu förenklar vi för länets entreprenörer

10 mars 2021 | Nyheter

Har du en företagsidé du vill förverkliga inom e-hälsoområdet? Eller har du kanske redan startat ett företag och vill ha hjälp med nästa steg? Inom ramen för eHealth Arena har ett arbete påbörjats för att du som entreprenör enklare ska kunna få det stöd just du behöver. ALMI, Kalmar Science Park, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län vill genom en gemensam arbetsprocess bättre stötta dig som idébärare och guida dig rätt i systemet.

Kalle Blohm, verksamhetsledare på Kalmar Science Parks inkubator, arbetar dagligen nära många entreprenörer. Han menar att den största utmaningen med processen idag, ur entreprenörernas synpunkt, är osäkerheten kring vart de ska vända sig vid olika faser i innovationen. För stödorganisationernas del är det därför viktigt att kunna erbjuda råd kring var de kan söka stöd, beroende på vad de har för behov.

– Det handlar om att utvärdera oss själva en del för att förstå hur vi kan bli bättre och optimera vårt arbetssätt, berättar Kalle Blohm.

Entreprenörskap ska vara enkelt

David Lengström, VD på ALMI, menar att genom att ta ett gemensamt grepp om processen kommer entreprenörerna erbjudas bästa möjliga väg för att röra sig från idé till marknad. Genom samverkan med Linnéuniversitetet ökar man också stödet för innovativa studenter och lärare för att underlätta kommersialisering av forskningsresultat kopplat till e-hälsa.

– Hela idén med samarbetet med universitetet är ju att sätta kunskap i rörelse, precis som Linnéuniversitetets vision lyder, påpekar Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur, Region Kalmar län.

Arbetet är i nuläget i uppstartsfas och det genomfördes en första workshop med samtliga stödorganisationer i slutet av januari 2021. Inledningsvis fokuseras arbetet på företag och idéer inom e-hälsa, men med ambitionen att eventuellt låta processen omfatta fler områden framöver. Genom att göra vägen tydligare och rakare för entreprenörer är förhoppningen att skapa en positiv näringslivsutveckling i Kalmar län och göra länet till en plats där entreprenörskap ska vara enkelt.

 

Kontaktinformation
Fia Mårdfelt, projektledare eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Intresserad av att satsa på din egen affärsidé?
Läs mer om och ansök till Kalmar Science Parks Boost Chamber-program

Läs om andra entreprenörers resa
Moodhero – digitala verktyg för psykisk ohälsa
Poddpremiär för lokala entreprenörer